Augmenta la violència sexual contra dones i nenes a Haití

Durant els 150 dies següents al terratrèmol que va causar la mort de 230 mil haitians al gener de 2010, es van denunciar 250 casos de violacions. Des de llavors, els abusos contra les dones s'han multiplicat, ja que als camps de refugiats on s'han instal·lat els damnificats no hi ha cap tipus de seguretat. Les dones i nenes són violades a les seves pròpies tendes amb total impunitat.

La violència sexual era un fenomen generalitzat a Haití abans de gener de 2010, però s'ha vist exacerbada per les condicions imperants després del terratrèmol. L'assistència limitada que proporcionaven abans les autoritats ha estat soscavada per la destrucció de comissaries i jutjats, el que fa encara més difícil denunciar la violència sexual.

Actua!

La secció espanyola d'Amnistia Internacional ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per fer arribar un missatge a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional per tal de demanar que el govern espanyol faci de la violència vers les dones una prioritat en la seva col·laboració en la reconstrucció d'Haití.

CICLE DE RELATS VIRTUALS: Relat 1