SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA

L’article 41.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya manifesta que “els poders públics, en l’àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual”.

El Govern ha aprovat l'Avantprojecte de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs.

Més informació: http://lourdesmunozsantamaria.blogspot.com/2009/05/avantprojecte-llei-avortament-llei-de.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CICLE DE RELATS VIRTUALS: Relat 1